Do Pobrania


WNIOSKI I DRUKI DO POBRANIA

1.Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnegoPobierz
2.Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnegoPobierz
3.Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnegoPobierz
4.Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególnyPobierz
5.Wniosek o wydanie opinii do projektu stałej/zmiennej/czasowej organizacji ruchuPobierz
6.Wniosek dotyczący prowadzenia robót poza pasem drogowym związanych z umieszczeniem infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wykonanych poza pasem drogowymPobierz
7.Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy, obiektów budowlanych, obiektu handlowego lub usługowego oraz na prawach wyłącznościPobierz
8.Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.Pobierz
9.Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu o parametrach zjazdu indywidualnego/publicznego, na czas określony z drogi powiatowej.Pobierz
10.Wniosek - informacja o awariiPobierz
11.Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu lub poza pasem drogowym drogi powiatowej w odległości mniejszej niż prawem wymaganej.Pobierz
12.Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.Pobierz
13.Zgłoszenie szkody z OC zarządcy drogi.Pobierz
Powiatowa Służba Drogowa © 2009