OgłoszeniaL.p.OgłoszenieDodano:
1.Ogłoszenie: Dyrektor Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowej Służbie Drogowej - stanowisko: REFERENT, miejsce pracy: Obwód Drogowy Nr 3 w Dobrym Mieście - Ogłoszenie NR DO.1201.03.2020"

06-07-2020
2.Ogłoszenie: Dyrektor Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie - Referent, miejsce pracy: Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie, ul. Cementowa 3 - Ogłoszenie NR DO.1201.04.2020"

06-07-2020
3.Ogłoszenie: Dyrektor Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie, Stanowisko: Majster, miejsce pracy: Obwód Drogowy Nr 3 w Dobrym Mieście - Ogłoszenie NR DO.1200.1.2020"

11-03-2020
4.Ogłoszenie: Dyrektor Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie informuje o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referent, miejsce pracy: Obwód Drogowy Nr 1 w Olsztynku - ogłoszenie NR DO.1201.02.2020"

[ Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent, miejsce pracy: Obwód Drogowy NR 1 w Olsztynku - dotyczy ogłoszenia Nr DO.1201.02.2020 ]

28-04-2020
5.Ogłoszenie: Dyrektor Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie informuje o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze SPECJALISTY na Stanowisku ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - ogłoszenie NR DO.1201.01.2020"

[ Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - specjalisty na Stanowisku ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie - dotyczy ogłoszenia Nr DO.1201.01.2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. ]

09-01-2020
6.Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie informuje, że w związku z realizacją następujących inwestycji:
 • "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Bartągu";
 • "Budowa cągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Bartąg i Bartążek";
 • "Budowa traktu pieszo-rowerowego łączącego Bartąg i Ruś";
 • "Budowa traktu pieszo-rowerowego łączaćego Wymój ze Stawigudą"
  może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. ...więcej informacji

 • 08-11-2019
  7.Ogłoszenie: Dyrektor Powiatowej Służb y Drogowej w Olsztynie informuje o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Starszego Referenta w Dziale Utrzymania Dróg - ogłoszenie nr DO.1201.07.2019

  [ Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - starszego referenta w Dziale Utrzymania Dróg w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie - dotyczy ogłoszenia Nr DO.1201.07.2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. ]

  08-08-2019
  8.Ogłoszenie : Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie - Specjalista ds. Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych - ogłoszenie nr KA.1201.05.2019

  [ Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - specjalisty na Stanowisku ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie - dotyczy ogłoszenia nr KA.1201.05.2019 z dnia 2 lipca 2019 r. ]

  02-07-2019
  9.Ogłoszenie : Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie - specjalista 1/2 etatu ogłoszenie nr KA.1201.02.2019

  [ Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - specjalisty w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie - ogłoszenie Nr KA.1201.02.2019 z dnia 22 lutego 2019 r.]

  22-02-2019
  10."Dwukrotne obustronne koszenie traw i chwastów wraz z usunieciem krzaków na poboczach dróg powiatowych powiatu olsztyńskiego na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 2 w barczewie, tj. na terenie gmin: Biskupiec i Kolno"

  22-01-2019
  11."Zamówienie usługi wykonania przeglądów podstawowych dróg powiatowych powiatu olsztyńskiego"

  [ INFORMACJE DODATKOWE ]

  [ INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ]

  22-01-2019
  12.Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie - wolne stanowisko urzędnicze: Referent nr ogłoszenia: KA.1201.01.2019

  [ Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referenta w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie - ogłoszenie Nr KA.1201.01.2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.]

  14-01-2019
  13.Dyrektor Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie - od referenta do specjalisty - pełen etat - Wieloosobowe Stanowisko Utrzymania Dróg KA.1201.03.2018 z dnia 28.02.2018 r..

  [ INFORMACJA O WYNIKU NABORU - KA.1201.03.2018 z dnia 28.02.2018 r.]

  28-02-2018
  14.Powiatowa Służba Drogowa - zarządca dróg powiatowych na terenie powiatu olsztyńskiego - na podstawie art. 39 ust 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz 460 ze zmianami) informuje, że w przygotowaniu do realizacji są niżej wymienione zadania inwestycyjne: 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N ma odcinku Borki Wielkie - Kobułty 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460N na odcinku Stanclewo - Lipowo - Adamowo W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego.

  09-02-2018
  15.Powiatowa Służba Drogowa - zarządca dróg powiatowych na terenie powiatu olsztyńskiego - na podstawie art. 39 ust 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz 460 ze zmianami) informuje, że w przygotowaniu do realizacji są niżej wymienione zadania inwestycyjne:

  1. Przebudowa drogi powiatowej 1435N w miejscowości Kunki od km 0+100 do km 1+670.
  2. Przebudowa drogi powiatowej 1415N w miejscowości Piotraszewo od km 0+850 do km 3+650.
  3. Przebudowa drogi powiatowej 1483N od DK16 do DW595.

  W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał technologiczny udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust 7-7f ustawy o drogach publicznych.


  01-02-2018
  16.Koncepcja przebudowy drogi powiatowej nr 1509N na odcinku Borki Wielkie- Kobułty wraz z budową chodnika

  09-01-2018


  Powiatowa Służba Drogowa © 2009