OgłoszeniaL.p.OgłoszenieDodano:
1.Ogłoszenie: Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zamówienia o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy prawo o zamówieniach publicznych - Sprzątanie pomieszczeń biurowych Obwodów Drogowych w Olsztynku, Barczewie, Dobrym Mieście oraz biura w Olsztynie na ulicy Cementowej 3

[ Protokoły z przeprowadzonego rozpoznania cenowego - dodano: 04.12.2019 r.]

22-11-2019
2.Ogłoszenie: Usuwanie pojazdów do 7,5t z dróg Powiatu Olsztyńskiego w 2020 roku na podstawie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz art. 24a ustawy o odpadach.

22-11-2019
3.Ogłoszenie: Usuwanie i przechowywanie pojazdów powyżej 7,5t oraz pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg Powiatu olsztyńskiego w 2020 roku na podstawie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz art. 24a ustawy o odpadach.

[ Informacja o uniewaznieniu postępowania - dodano: 12.12.2019 r.]

22-11-2019
4.Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie informuje, że w związku z realizacją następujących inwestycji:
 • "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Bartągu";
 • "Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Bartąg i Bartążek";
 • "Budowa traktu pieszo-rowerowego łączącego Bartąg i Ruś";
 • "Budowa traktu pieszo-rowerowego łączaćego Wymój ze Stawigudą"
  może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. ...więcej informacji

 • 08-11-2019
  5.Ogłoszenie: Dyrektor Powiatowej Służb y Drogowej w Olsztynie informuje o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Starszego Referenta w Dziale Utrzymania Dróg - ogłoszenie nr DO.1201.07.2019

  [ Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - starszego referenta w Dziale Utrzymania Dróg w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie - dotyczy ogłoszenia Nr DO.1201.07.2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. ]

  08-08-2019
  6.Ogłoszenie : Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie - Specjalista ds. Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych - ogłoszenie nr KA.1201.05.2019

  [ Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - specjalisty na Stanowisku ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie - dotyczy ogłoszenia nr KA.1201.05.2019 z dnia 2 lipca 2019 r. ]

  02-07-2019
  7.Ogłoszenie : Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie - specjalista 1/2 etatu ogłoszenie nr KA.1201.02.2019

  [ Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - specjalisty w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie - ogłoszenie Nr KA.1201.02.2019 z dnia 22 lutego 2019 r.]

  22-02-2019
  8."Dwukrotne obustronne koszenie traw i chwastów wraz z usunieciem krzaków na poboczach dróg powiatowych powiatu olsztyńskiego na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 2 w barczewie, tj. na terenie gmin: Biskupiec i Kolno"

  22-01-2019
  9."Zamówienie usługi wykonania przeglądów podstawowych dróg powiatowych powiatu olsztyńskiego"

  [ INFORMACJE DODATKOWE ]

  [ INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ]

  22-01-2019
  10.Zaproszenie do składania ofert dotyczących zapłaty za przekazanie do demontażu i utylizacji pojazdów wycofanych z eksploatacji, których właścicielem na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego stał się Powiat Olsztyński.

  15-01-2019
  11.Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie - wolne stanowisko urzędnicze: Referent nr ogłoszenia: KA.1201.01.2019

  [ Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referenta w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie - ogłoszenie Nr KA.1201.01.2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.]

  14-01-2019
  12.Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie - wolne stanowisko urzędnicze: Starszy Referent - Nr ogłoszenia: KA.1201.06.2018

  [ Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - starszego referenta w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie - ogłoszenie Nr KA.1201.06.2018 z dnia 04 grudnia 2018 r.]

  04-12-2018
  13.Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zamówienia o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy prawo o zamówieniach publicznych - Zadanie Nr 1. usuwanie pojazdów do 7,5 t z dróg Powiatu Olsztyńskiego w 2019 r. na podstawie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

  [ INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Zadanie 1]

  Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zamówienia o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy prawo o zamówieniach publicznych - Zadanie Nr 2. usuwanie i przechowywanie pojazdów powyżej 7,5 t oraz pojazdów przeworzących materiały niebezpieczne z dróg Powiatu Olsztyńskiego w 2019 r. na podstawie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

  [ INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Zadanie 2]

  26-11-2018
  14.Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zamówienia o wartosci poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy prawo o zmaówieniach publicznych - Zadanie Nr 1. Sprzątanie kontenera biurowo-socjalno-sanitarnego obwodu w Olsztynku w 2019 r. / Zadanie Nr 2. Sprzatanie pomieszczeń biurowych obwodu w Barczewie w 2019 r. / Zadanie Nr 3. Sprzatanie pomieszczeń biurowych w obwodu Dobrym Mieście w 2019 r.. / Zadanie Nr 4. Sprzatanie pomieszczeń biurowych PSD w Olsztynie w 2019 r.

  [ Informacja z otwarcia ofert - OD1 OLSZTYNEK ][ Informacja z otwarcia ofert - OD2 BARCZEWO ][ Informacja z otwarcia ofert - OD3 DOBRE MIASTO ][ Informacja z otwarcia ofert - Biuro Olsztyn ul. Cementowa 3 ]
  20-11-2018
  15.Zarządzenie Dyrektora Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie w sprawie ustalenia dnia 2 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy.

  15-10-2018
  16.Dyrektor Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie - ogłoszenie KA.1201.05.2018 z dnia 28.09.2018 r.

  [ INFORMACJA O WYNIKU NABORU - KA.1201.05.2018 z dnia 28.09.2018 r.]

  25-10-2018
  17.Dyrektor Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie - ogłoszenie KA.1201.04.2018 z dnia 19.07.2018 r..

  [ INFORMACJA O WYNIKU NABORU - KA.1201.04.2018 z dnia 03.09.2018 r.]

  03-09-2018
  18.Dyrektor Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie - od referenta do specjalisty - pełen etat - Wieloosobowe Stanowisko Utrzymania Dróg KA.1201.03.2018 z dnia 28.02.2018 r..

  [ INFORMACJA O WYNIKU NABORU - KA.1201.03.2018 z dnia 28.02.2018 r.]

  28-02-2018
  19.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie - NR KA.1201.02.2018

  [ INFORMACJA O WYNIKU NABORU - KA.1201.02.2018 z dnia 27.02.2018 r.]

  27-02-2018
  20.Powiatowa Służba Drogowa - zarządca dróg powiatowych na terenie powiatu olsztyńskiego - na podstawie art. 39 ust 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz 460 ze zmianami) informuje, że w przygotowaniu do realizacji są niżej wymienione zadania inwestycyjne: 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N ma odcinku Borki Wielkie - Kobułty 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460N na odcinku Stanclewo - Lipowo - Adamowo W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego.

  09-02-2018
  21.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie

  [ INFORMACJA O WYNIKU NABORU z dnia 26.02.2018 r.]

  09-02-2018
  22.Powiatowa Służba Drogowa - zarządca dróg powiatowych na terenie powiatu olsztyńskiego - na podstawie art. 39 ust 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz 460 ze zmianami) informuje, że w przygotowaniu do realizacji są niżej wymienione zadania inwestycyjne:

  1. Przebudowa drogi powiatowej 1435N w miejscowości Kunki od km 0+100 do km 1+670.
  2. Przebudowa drogi powiatowej 1415N w miejscowości Piotraszewo od km 0+850 do km 3+650.
  3. Przebudowa drogi powiatowej 1483N od DK16 do DW595.

  W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał technologiczny udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust 7-7f ustawy o drogach publicznych.


  01-02-2018
  23.Dotyczy: postępowania o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Dwukrotne obustronne koszenie traw i chwastów wraz z usunięciem krzaków na poboczach dróg powiatowych powiatu olsztyńskiego na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Barczewie, tj. na terenie gmin: Biskupiec i Kolno”

  [ Informacja z otwarcia ofert ]

  18-01-2018
  24.Koncepcja przebudowy drogi powiatowej nr 1509N na odcinku Borki Wielkie- Kobułty wraz z budową chodnika

  09-01-2018


  Powiatowa Służba Drogowa © 2009